वर्ष : २०१८ - १९

डॉ. प्रकाश नामदेवराव हिवराळे

विषय:
नरहर कुरुंदकरांची सौन्दर्यमीमांसा
संशोधन कार्य चालू आहे

डॉ. नागनाथ रामचंद्र बळते

विषय:
१९ व्या शतकातील महाराष्ट्रातील साहित्यसंस्थांची भूमिका आणि कामगिरी.
संशोधन कार्य चालू आहे


वर्ष : २०१७ -१८
श्री. नागेश कांबळे (नाशिक)
विषय:
१. नरहर कुरुंदकरांच्या असंग्रहित लेखांचा शोध घेणे
२. नरहर कुरुंदकरांच्या साहित्याची सूची अद्यावत करणे
संशोधन कार्य चालू आहे

२०१६-२०१८
डॉ . रेणुकादास बारबिंड
विषय : नरहर कुरुंदकर यांची धर्म चिकित्सा
संशोधन कार्य प्रगती पथावर आहे.
डॉ . मार्तंड कुलकर्णी
विषय : नरहर शास्त्री खर्शीकर लिखित "संत विष्णूदास" या अप्रकाशित नाटकाचा विवेचक अभ्यास
संशोधन कार्य प्रगती पथावर आहे.

२०१५-२०१७
डॉ. दीपक कासराळीकर
विषय: नांदेडमधील ज्ञानोपासनेची परंपरा
संशोधन कार्य प्रगती पथावर आहे.
सुरेश जोंधळे
विषय: सातवाहनकाळातील तेरचा समृद्ध वारसा
संशोधन कार्य प्रगती पथावर आहे.

 

२०१४-२०१६

डॉ. सी. ना. जोशी
विषय : भरतप्रणीत रसव्यवस्था : एक विवेचक अभ्यास
संशोधन कार्य प्रगती पथावर आहे.

डॉ. मोहन रोडे
विषय : A Study of Employment Skill Expectation - Performance Gaps of Students Under Swami Ramanand Teerth Marathwada University
संशोधन कार्य प्रगती पथावर आहे.